Geçen Süreyi Bulma Fonksiyonu

Geçen Süreyi Bulma Fonksiyonu

Geçen Süreyi Bulma Fonksiyonu

Bu fonksiyon ile, fonksiyon içine girilen tarihten bu yana geçen süreyi bulabilirsiniz.


<?php
function gecen_sure($tarih){$bugun = date('Y-m-d H:i:s'); // Bugünün tarihi
$bugun_saniye = strtotime($bugun); // Bugünün tarihi - saniye cinsinden
$tarihsaniye = strtotime($tarih); // Verilen parametre - saniye cinsinden
$fark = $bugun_saniye - $tarihsaniye; // Aradaki fark - saniye cinsinden
if($fark > 0 && $fark < 60){$sure = $fark." saniye";
}else if($fark >= 60 && $fark < 60*60){$dakika = floor($fark / 60);
$sure = $dakika." dakika";
}else if($fark >= 60*60 && $fark < 60*60*24 ){$saat = floor($fark/60/60);
$sure = $saat." saat";
}else if($fark >= 60*60*24 && $fark < 60*60*24*7){$gun = floor($fark/60/60/24);
$sure = $gun." gün";
}else if($fark >= 60*60*24*7 && $fark < 60*60*24*30 ){$hafta = floor($fark/60/60/24/7);
$sure = $hafta." hafta";
}else if($fark >= 60*60*24*30 && $fark < 60*60*24*30*12 ){$ay = floor($fark/60/60/24/30);
$sure = $ay." ay";
}else if($fark >= 60*60*24*30*12){$yil = floor($fark/60/60/24/30/12);
$sure = $yil." yıl";
}else{
$sure = "Hata";
}return $sure;
}echo gecen_sure('2016-08-30 08:17:10'); //
?>


işaretli olan satırda fonksiyonun kullanımı verilmiştir.

Fonksiyon içerisindeki tarih bu yazıdan 1 ay önceki bir tarih yazıldığı için,

Çıktı: 1 ay

Ancak siz bu kodu tarihi değiştirmeden belki de 3 ay sonra deneyeceksiniz o zaman çıktı 3 ay olacaktır aklınız karışmasın.


Alıntı : https://okandiyebiri.com/