Html Kaynak Sıkıştırma Fonksiyonu

Html Kaynak Sıkıştırma Fonksiyonu

Html Kaynak Sıkıştırma Fonksiyonu

Bu fonksiyonu kullanarak sitenizde bulunan tüm html kodları sıkıştırıp tek satır yapabilirsiniz.

<?php
$gzip_pres = true;
function gzipKontrol(){$kontrol = str_replace(" ","",
strtolower($_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING'])
);
$kontrol = explode(",", $kontrol);
return in_array("gzip", $kontrol);
}function bosluksil($kaynak){return preg_replace("/\s+/", " ", $kaynak);
}function kaynak_presle($kaynak){global $gzip_pres;
$sayfa_cikti = bosluksil($kaynak);
if (!gzipKontrol() || headers_sent() || !$gzip_pres) 
return $sayfa_cikti;
header("Content-Encoding: gzip");
return gzencode($sayfa_cikti);
}?>

Yukarıdaki fonksiyonu fonksiyonlarımızın arasına dahil ettikten sonra aşağıdaki gibi sıkıştırmak istediğimiz htm kodlarının bulunduğu dosyada fonksiyonumuzu include etmemiz ve ardından çalıştırmamız yeterli.

<?php include "fonksiyon.php" ?>
<?php ob_start("kaynak_presle"); ?>
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<p>deneme sıkışacak html dökümü kaynaktan bak</p>
</body>
</html>

Çalışıp çalışmadığını test etmek için kaynağı görüntüleyip kodlara bakmak yeterli tüm kodların tek satır olması gerekiyor.